Zahrada

Nejlepší determinantní odrůdy rajčat pro skleníky

Pro optimální využití skleníkových ploch při pěstování rajčat je nutné kombinovat determinantní a neurčité odrůdy.

Determinantní odrůdy rajčat se liší od neurčitých tím, že obsahují zastavení růstu po dosažení geneticky naprogramovaných limitů. Zatímco indeterminant může růst tak dlouho, jak to dovolí povětrnostní podmínky. Ve sklenících to znamená téměř žádný zastávkový růst.

Určující odrůdy rajčat obvykle nejsou příliš plodné ve srovnání s neurčitými a nízkými, takže jsou vysazeny buď v nízkých sklenících, nebo kolem obvodu vysokých skleníků, kde je střecha zmenšena.

Ve vysokých sklenících jsou neúmyslné odrůdy zasazeny blíže ke středu, což umožňuje sklízet několik měsíců.

Determinantní odrůdy mají výhodu oproti neurčitému z hlediska zrání. Zrají před druhým. Jejich mínus je, že doba plodu je omezená.

Rozhodující odrůdy rajčat pro skleníky se snaží zvolit nejen s ohledem na výnos a velikost plodů, ale také na odolnost vůči chorobám, což je zvláště důležité při pěstování ve sklenících, kde je obtížné odolat potřebným vlhkostním a teplotním podmínkám. Ve sklenících může být nedostatek osvětlení nebo příliš nízká teplota, teplotní rozdíly mohou být mnohem ostřejší než přirozené. Vysoká vlhkost často způsobuje houbové choroby rostlin. Současně by rajčata měla poskytnout stabilní plodinu.

Vzhledem k těmto podmínkám jsou požadavky, které se vztahují na determinantální odrůdy pěstované ve sklenících, výrazně přísnější než požadavky na otevřené půdy. Nespornými vůdci determinantních odrůd rajčat pro skleníky jsou hybridy, odvozené ze všech potřebných vlastností.

Určující hybridy pro skleníky

Buržoazní

Existuje obrovská rozmanitost odrůd rajčat. Definice i neurčitost. Můžete experimentovat po mnoho let hledáním nejlepších odrůd, nebo tím, že v průběhu času přistoupíte k několika odrůdám, zaměřte se na ty, které nejvíce vyhovují.